ระบบตรวจสอบสถานะเสียชีวิตบุคคลในHIS
กับฐานข้อมูล กยผ.{กองยุทธศาสตร์และแผนงาน}


อัพเดทเมื่อ 28 พฤษภาคม 2563


   ข้อมูลการเสียชีวิตจากเว็บ ระบบฐานข้อมูลการเกิด-ตาย
***ข้อจำกัดของข้อมูล ระบบฐานข้อมูลการเกิด-การตาย
เป็นข้อมูลที่ได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
จึงมีความล่าช้าประมาณ 1-2 เดือน
   จัดทำขึ้นเพื่อตรวจสอบสถานะการเสียชีวิตบุคคล รพ.แม่ข่าย-และ รพ.สต.ลูกข่าย
   โดยใช้เลขpidนำไปตรวจสอบกับเลขHNในHISของแต่ละหน่วยงาน{เพื่อเปรียบเทียบสถานะบุคคลในระบบ43แฟ้มกับสถานะในHIS}
   แก้ไขสถานะบุคคลให้ถูกต้องแล้วส่งออกมาอัพเดทได้ตลอดเวลาไม่ต้องรอรอบส่งปกติ
   หน้าที่ใครบ้าง :ทุกคนที่สามารถเข้าไปแก้ไขในโปรแกรมแต่ละHISของตัวเองได้ เช่น ผู้ใช้งานประจำ ไม่จำเป็นต้องรอ Admin หรือต้องเก่งคอมพิวเตอร์

producter

Applied by :  @NRC ณรงค์ชัย เศิกศิริ
 @Views : 2,696

หน้าหลัก

 สรุปบุคคลที่มีสถานะเสียชีวิตของเครือข่ายบริการโรงพยาบาลพล {11004} ที่ได้บันทึกส่งในแฟ้ม person
เปรียบเทียบกับสถานะบุคคลที่แจ้งเสียชีวิติในฐาน กยผ.

#
แม่ข่าย ลูกข่าย จำนวนบุคคลที่เสียชีวิต
1 11004-โรงพยาบาลพล 04373-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองพล 201
2 11004-โรงพยาบาลพล 04374-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโจดหนองแก 274
3 11004-โรงพยาบาลพล 04375-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเก่างิ้ว 169
4 11004-โรงพยาบาลพล 04376-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะเขือ 128
5 11004-โรงพยาบาลพล 04377-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงโสกพระ 231
6 11004-โรงพยาบาลพล 04378-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพ็กใหญ่ 276
7 11004-โรงพยาบาลพล 04379-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสง่า 219
8 11004-โรงพยาบาลพล 04380-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงนางเบ้า 165
9 11004-โรงพยาบาลพล 04381-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮ่องหอย 83
10 11004-โรงพยาบาลพล 04382-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลอมคอม 254
11 11004-โรงพยาบาลพล 04383-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนข่า 235
12 11004-โรงพยาบาลพล 04384-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกนกเต็น 187
13 11004-โรงพยาบาลพล 04385-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวทุ่ง 137
14 11004-โรงพยาบาลพล 11004-โรงพยาบาลพล 47
15 11004-โรงพยาบาลพล 12417-เทศบาลเมืองพล 104
16 11004-โรงพยาบาลพล 99869-ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลพล 296